Nesnel ve Öznel Cümleleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu üründe öğrencilerden, verilen cümlelerin öznel mi nesnel mi olduklarını belirlemeleri istenir.