Musul Meselesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Zengin petrol kaynaklarına sahip olması nedeniyle İngilizlerin özel bir önem verdiği Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Lozan Barış Konferansı’nda Türk heyeti; Musul’un Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer aldığını, haksız bir şekilde işgal edildiğini ve Türkiye sınırları içerisinde olması gerektiğini vurgulamıştır. Ancak Irak topraklarını manda yönetimi altında bulunduran İngiliz Hükümeti, Musul’un Irak sınırları içerisinde kalması gerektiğini iddia etmiştir. Görüşmeler sonunda Musul’un geleceği konusunda bir anlaşma sağlanamamıştır. Konunun Türk Hükümeti ile İngiliz Hükümeti arasında yapılacak ikili görüşmeler sonucunda çözülmesi kararlaştırılmıştır. Uzun bir sürece yayılan ve Milletler Cemiyeti’ne taşınan sorun, 5 Haziran 1926 tarihinde Türkiye Hükümeti ile İngiliz Hükümeti arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile son bulmuş ve Musul, Türkiye Cumhuriyeti toprakları dışında kalmıştır.

Lozan Konferansı'nda çözümlenemeyen Musul meselesinin takip eden dönemde nasıl çözüme kavuşturulduğu hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.