Mustafa Okula Başlıyor

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal Atatürk, okul çağına geldiğinde annesi ve babası arasında görüş farklılığı olmuştur. Annesi oğlunun geleneksel metotlarla eğitim veren Mahalle Mektebi'nde okumasını isterken, babası ise çağdaş metotlarla eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi'nde eğitim görmesinin daha uygun olacağını düşünmüştür. Bu durum, Mustafa'nın önce Mahalle Mektebi'ne, kısa bir süre sonra da Şemsi Efendi Mektebi'ne gönderilmesiyle çözümlenmiştir. Mustafa, Şemsi Efendi İlkokulu'ndan sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne devam etmiştir. Bu dönemde askerliğe karşı büyük bir ilgi duymaya başlamış ve annesinden habersiz Askeri Rüştiye sınavlarına girmiş ve kazanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün okul çağına gelmesi, anne ve babasının onun alacağı eğitim konusundaki düşünceleri ve bu süreçte gerçekleşenler hakkındaki bilgileri öğrenebilirsiniz.