Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'ndaki Faaliyetlerini Milli Mücadelenin Liderliği Açısından Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Atatürk'ün Trablusgarp Savaşı'ndaki faaliyetlerinin Milli Mücadele'nin liderliğini üstlenmesi ile bağlantısını öğrenebilirsiniz.