Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Mustafa Kemal Atatürk, sırasıyla Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisinde öğrenim görmüştür.

Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü okulları zaman çizelgesi halinde görebilirsiniz.