Mustafa Kemal'in Kıyafet Konusunda Gerçekleştirdiği İnkılabın Temel Hedefini ve Gerekçesini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Mustafa Kemal'in kılık kıyafet konusunda gerçekleştirdiği inkılabın hedefi ve gerekçesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.