Mustafa Kemal'in Kişilik Özellikleri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Büyük bir lider, başarılı bir devlet adamı olan Mustafa Kemal Atatürk, teşkilatçı yönü güçlü, ümitsizliğe yer vermeyen bir askeri dehadır.

Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri ile bu özellikleri ifade eden açıklamalar eşleştirilmektedir.