Mustafa Kemal'in Atatürk Orman Çiftliği'nin Kuruluşuna Öncülük Etme Amaçlarını Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Mustafa Kemal'in Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluşuna öncülük etmesinin amacını öğrenebilirsiniz.