Mustafa Kemal'in Ankara'ya Gelişi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını yakından izlemek isteyen Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919'da Temsil Heyeti ile birlikte Sivas'tan Ankara'ya gelmiştir. Ankara halkı, Mustafa Kemal'i sevgi gösterileriyle karşılamıştır. Birçok Anadolu kentine göre güvenlik bakımından daha elverişli konumda olan Ankara, 27 Aralık 1919 tarihinden itibaren Milli Mücadele'nin kalbi haline gelmiştir.

Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi ve meclisin toplanması için Ankara'nın tercih edilmesinin nedenleri üzerinde durulmaktadır.