Mustafa Kemal'in 1919'a kadar Üstlendiği Görevler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Büyük bir lider, başarılı bir devlet adamı olan Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'nin lideri olmasında 1919'a kadar bulunduğu görevler ve edindiği askeri becerilerin etkisi büyük olmuştur. Mustafa Kemal 31 Mart İsyanı'nın bastırılmasında Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak görev almıştır. Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılmış ve halkı İtalyan işgaline karşı örgütlemiştir. Sofya Askeri Ataşeliği görevini başarıyla yürütmüştür. Çanakkale cephesindeki askeri başarısından sonra “Anafartalar Kahramanı” olarak anılmaya başlamıştır. Bütün bu görevler Mustafa Kemal'in liderlik yolundaki bilgi ve birikiminin artmasını sağlamıştır.

Mustafa Kemal'in 1919'a kadar üstlendiği görevlerle bu görevlere ait tarihler eşleştirilmektedir.