Mustafa Kemal ve Sanat

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Mustafa Kemal Atatürk, kültür ve sanat çalışmalarına önem vermiş, sanata ve sanatçıya destek olmuştur. Bu hedef doğrultusunda Ankara'da Milli Musiki Muallim Mektebi ve Musiki ve Temsil Akademisi kurulmuş, yurdun çeşitli yerlerinde Tiyatro Meslek Okulları açılmıştır. Ayrıca Osmanlı döneminde kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmüş ve Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır.

Bu konu anlatımında, Mustafa Kemal döneminde kurulan veya yeniden düzenlenen sanatın çeşitli dallarının faaliyetlerini yürüten kurumların hangileri olduğu belirleyebilirsiniz.