Mustafa Kemal Atatürk'ün, Onuncu Yıl Nutku’nda Yer Verdiği Görüşlerini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Cumhuriyetin on yılında yapılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli olarak nitelediği işler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.