Mustafa Kemal Atatürk'ün, Onuncu Yıl Nutku’nda Yer Verdiği Görüşlerini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizin onuncu yılını büyük bir bayram olarak nitelendirmesinin nedenlerini öğrenebilirsiniz.