Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk Adlı Eserinde Yer Verdiği Görüşlerini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Atatürk'ün Nutuk adlı eserinde Milli Mücadele hareketi için yer verdiği görüşlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.