Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürkçü Düşünce Sistemi İle İlgili Düşüncelerini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Mustafa Kemal Atatürk'ün, ”Yurtta sulh, cihanda sulh!” sözüyle Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin hangi niteliğine vurgu yaptığını öğrenebilirsiniz.