Mustafa Kemal’in Gurbet Yaşamı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra öğrenimine Manastır Askeri İdadisi’nde devam etmiştir. Derslerinde gösterdiği üstün başarıyla arkadaşlarının ve öğretmenlerinin takdirini kazanmıştır. Bu okuldaki öğrenimini başarı ile tamamlayan Mustafa Kemal, 1899 yılında Harp Okulu'na devam etmek üzere İstanbul'a gitmiştir. 1902 yılında Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Ardından öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etmiş ve 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle akademiden mezun olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi'ndeki öğrenim yılları ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.