Mudanya Ateşkes Antlaşması

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İzmir'in kurtuluşunun ardından, Türk ordusunun Çanakkale üzerine yürüyüşü başlamıştır. Bunun üzerine İtilaf Devletleri, 23 Eylül 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne bir nota vermişlerdir. Bu notada Türk ordusunun askeri harekatını durdurması ve barış görüşmelerine başlanması istenmiştir. Mustafa Kemal Paşa, 29 Eylül 1922 tarihinde İtilaf Devletleri'nin notasına verdiği cevapta, Edirne dahil, Meriç'e kadar tüm Trakya'nın boşaltılarak Türkiye'ye teslim edilmesini ve bu durumun gerçekleşmesi halinde ateşkes görüşmelerine başlanabileceğini bildirmiştir. 3 Ekim 1922 tarihinde Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri ateşkes görüşmeleri için Mudanya'da bir araya gelmişlerdir.

Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanma süreci, alınan kararlar ve Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın önemi anlatılmaktadır.