Mudanya Ateşkes Antlaşması

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre; Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çatışmalara son verilmesine, On beş gün içerisinde Trakya'nın boşaltılması ve boşaltma işleminden sonraki otuz gün içerisinde Trakya'nın Türk memurlarına teslim edilmesine, Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından hemen sonra İstanbul ve Boğazların Türk yönetimine teslim edilmesine; ancak burada bulunan İtilaf Devletleri'ne ait askerlerin, sayıları artırılmamak koşuluyla, barış antlaşması imzalanıncaya kadar burada kalmalarına karar verilmiştir. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Kurtuluş Savaşı'nın askeri aşaması sona ermiştir. Bu belgeyle Doğu Trakya, Çanakkale ve İstanbul Boğazları savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Mudanya Ateşkesi sonrasında ise Lozan Barış Konferansı toplanmıştır.

Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların belirlenmesi amaçlanmaktadır.