Moskova Antlaşması

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Rusya, Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri bloğunda yer alan devletlerden biriydi. Savaş devam ederken Rusya'da Bolşevik İhtilali çıkmış ve yeni kurulan Sovyet Rusya Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. İtilaf Devletleri burada oluşan yeni rejimden rahatsız olmuş ve sosyalist rejimin yayılmasını önlemek amacıyla Sovyet Rusya'ya karşı düşmanca bir tavır takınmıştır. Öte yandan Anadolu'nun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi Sovyet Rusya için ciddi bir tehdit oluşturmuştur. TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya Hükümeti ortak düşmanları karşısında işbirliği yapmaya karar vermişlerdir. Bu işbirliği kararı, 16 Mart 1921 tarihinde Sovyet Rusya ile TBMM Hükümeti arasında Moskova Antlaşması'nın imzalanması ile sonuçlanmıştır.

Sovyet Rusya - TBMM Hükümeti yakınlaşmasına yol açan nedenler ve Moskova Antlaşması'nda alınan kararlar aktarılmaktadır.