Montrö Boğazlar Sözleşmesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde kalan İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Mondros Ateşkes Anlaşması’nı takiben İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir. Lozan Barış Antlaşması’nda ise boğazlarla ilgili olarak; tüm devletlerin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından serbestçe geçiş ilkesi kabul edilmiştir. Bu karar her ne kadar Türk Devleti’nin egemenlik haklarını engelleyen bir özelliğe sahip olsa da Misak-ı Milli kararlarına uygun bulunmuştur. Ancak takip eden yıllarda İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikalar izlemeye başlaması üzerine, 1933 yılında boğazların durumunun yeniden düzenlenmesini istenmiştir. 20 Temmuz 1936 tarihinde boğazların durumunu yeniden belirleyen ”Montrö Boğazlar Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Boğazların yabancı devletler tarafından tartışma konusu yapılmasının nedenleri, Boğazlar Sözleşmesi ile boğazların uluslararası bir statü kazanması, Lozan Barış Antlaşması'nda ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde boğazlar konusunda alınan kararlar anlatılmaktadır.