Mondros'tan Mudanya'ya Uzanan Süreçte Yaşananlar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Batı Cephesi'nde gerçekleşen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından, Batı Anadolu'daki Yunan işgali son bulmuştur. Artık sıra Doğu Trakya'daki Yunan işgaline son verilmesine, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının kurtarılmasına gelmiştir. İtilaf Devletleri ise, 23 Eylül 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne bir nota vermişlerdir. Bu notada Türk ordusunun askeri harekatını durdurması ve barış görüşmelerine başlanması istenmiştir. Bu arada İngiliz Hükümeti de tarafsız bölge olarak nitelendirdiği İstanbul ve Boğazlar bölgesini savunmak için sömürgelerinden asker toplamaya başlamıştır. İngilizler ayrıca, Fransız ve İtalyan Hükümetlerinden kendilerine destek olmalarını istemişlerdir.

Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra, 18 Eylül 1922’de, İstanbul’daki Fransız Olağanüstü Komiseri General Pele'nin, İzmir’e gelerek Mustafa Kemal ile yaptığı görüşme ve İngiliz, Fransız ve İtalyan dışişleri bakanlarının Türkiye ile yapılacak barışın koşullarını tartıştıkları görüşmeleri aktarılmaktadır.