Modern Tarım

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarımın gelişmesi için İzmir İktisat Kongresi'nde bazı kararlar alınmış ve çiftçiler mali açıdan desteklenmesi, tarımın modernleştirilmesinde büyük önemi olan Atatürk Orman Çiftliği kurulması, çiftçiyi desteklemek adına Osmanlı döneminden kalan aşar vergisi kaldırılması, Çiftçinin sorunlarını çözmek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri açılması ve çiftçilerin eğitimi için Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüleri açılması gibi çalışmalar yapılmıştır.

Bu konu anlatımında, sana verilen çalışmalar arasından Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarımın gelişmesi için yapılan çalışmaları belirleyebilirsin.