Modern Tarım Uygulamaları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülke nüfusunun %80'i tarım sektöründe çalışıyor ve milli gelirin yarısından fazlası tarım faaliyetlerinden elde ediliyordu. Ancak o dönemde tarım alanında uygulanan yöntemlerin çağın gerisinde kaldığı için verimli toprakların önemli bir kısmı işlenemiyordu. Bu sorunu çözmek için İzmir İktisat Kongresi'nde bazı kararlar alınmış ve çiftçiler mali açıdan desteklenmiştir. Mustafa Kemal'de bu dönemde tarımın modernleştirilmesinde büyük önemi olan Atatürk Orman Çiftliği'ni kurmuştur. Ayrıca çiftçiyi desteklemek adına Osmanlı döneminden kalan aşar vergisi 1925 yılında kaldırıldı. Çiftçinin sorunlarını çözmek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu, Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüleri açılarak çiftçilerin eğitimine önem verildi.

Modern tarım ile ilgili konu anlatımında Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarımsal alanda yaşanan sorunları çözme ve modern tarımı geliştirme adına yapılan çalışmalar hakkında bilgileri bulabilirsiniz.