Modern Atom Modeli

Fen Bilimleri - Canlandırma

Modern atom modelinde, elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler, üç boyutlu şekillerle gösterilir ve bu bölgeler elektron bulutu olarak adlandırılır.

Modern atom modeli ile ilgili konu anlatımında modern atom modelinin gelişimini görebilirsiniz.