Misyonerlik Faaliyetlerinin Yapılış Amaçlarını İfade Etme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Misyonerlik faaliyetlerinin hangi amaçlarla yapıldığını öğrenebilirsiniz.