Miri Toprak

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Miri topraklar mülkiyeti devlete ait topraklardı. Bu topraklar üzerinde yaşayanlar sahip değil kiracıydılar. Miri topraklar ekilmek şartı ile birisine verilir, bu kişi elde ettiği gelirden ödemesi gereken vergiyi doğrudan hazine yerine o bölgenin geliri hizmet karşılığı kime verilmiş ise ona öderdi. Miri topraklar vergisinin büyüklüğüne göre has, zeamet ve tımar gibi bölümlere ayrılmıştır.

Bu canlandırmada Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti devlete ait olan topraklardan bahsedilmektedir. Bu toprakların vergisinin büyüklüğüne göre has, zeamet ve tımar gibi bölümlere ayrıldığı anlatılmaktadır.