Mimaride Üçgenler

Matematik - Canlandırma

Bu konu anlatımında üçgenlerin günlük hayatta nasıl kullanıldığı ve neden diğer şekillere göre daha sağlam olduğu ile ilgili örnekleri izleyebilirsiniz.