Milliyetçilik

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Atatürk milliyetçiliğinin özünde milli birlik ve beraberlik anlayışı ile ulusal bağımsızlığı sağlamak ve devam ettirmek yatmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk milleti; bir arada yaşayan, aynı vatana sahip çıkan, aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insan topluluğu olarak tanımlamıştır. Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaplar arasında; İstiklal Marşımızın kabul edilmesi, Türk Tarih Kurumunun kurulması, Türk Dil Kurumunun kurulması yer almaktadır.

Milliyetçilik ilkesinin kapsamına yer verilerek, bu ilke doğrultusunda yapılan yeniliklere örnekler verilmektedir.