Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Gerçekleştirilen Başlıca İnkılapları Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen başlıca inkılaplarını öğrenebilirsiniz.