Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra, özellikle Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul, çeşitli örgütlenmelerin merkezi haline gelmiştir. Kişisel çıkarlar peşinde koşan ve düşmanla işbirliği yapmaktan çekinmeyen Türkler tarafından bazı cemiyetler kurulmuşlardır. Bu cemiyetler Milli Varlığa Düşman Cemiyetler olarak adlandırılır.

Mondros Ateşkesi sonrasında kurulan milli varlığa düşman cemiyetler ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir.