Milli Mücadeye Karşıtı İsyanlar Üzerine Bir Sohbet

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit Paşa, dönemin şeyhülislamına hazırlattığı bir fetvayla, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını din düşmanı ilan ederek halkı Milli Mücadele'ye karşı kışkırtmıştır. Bu kışkırtmalar cahil bırakılmış halk üzerinde etkili olmuş ve Milli Mücadele'ye karşı isyanlar çıkmaya başlamıştır. İsyancılara destek vermek amacıyla da Kuva-yı İnzibatiye adında bir ordu kurulmuştur.

Damat Ferit Paşa'nın Anadolu’da giderek güç kazanan Milli Mücadele hareketine karşı yapılması gerekenler konusunda İngiliz Muhipleri Cemiyeti Başkanı Sait Molla ile yaptığı sohbete yer verilmektedir.