Milli Mücadele Yıllarını Yansıtan Eserleri ve Eserlerin İçeriğini Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Milli Mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı’nı çeşitli yönleriyle yansıtan sanat ve edebiyat eserleri meydana getirilmiştir. Bu eserlerin Milli Mücadele'ye katkıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.