Milli Mücadele ve Mazlum Milletler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Mustafa Kemal Atatürk gerek milli mücadele sırasında gerekse inkılapların gerçekleştirildiği dönemde ortaya koyduğu fikir ve eylemlerle yalnız Türk milletinin değil tüm dünya uluslarının refah ve barışını sağlamaya çalışmıştır. Bizim mücadelemiz, bağımsızlık savaşı veren ve bizimle benzer zorlukları yaşayan mazlum milletlere de örnek olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Milli Mücadele'nin mazlum milletler üzerindeki etkisi ile ilgili bazı bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi istenmektedir.