Milli Güç

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu hukuksal yapılama devlet olarak adlandırılır. Devleti oluşturan başlıca unsurlar; ülke, egemenlik ve ülke toprakları üzerinde yaşayan insanlardır. Bir devletin her alanda istenilen düzeyde varlığını devam ettirebilmesi kendisini oluşturan unsurların gücüyle doğrudan ilgilidir. Topluluğun elinde bulunan maddi ve manevi kaynakların toplamına milli güç adı verilir. Milli gücü oluşturan başlıca unsurlar; askeri güç, ekonomik güç, siyasi güç ve sosyokültürel güçtür.

Bu canlandırmada milli güç ve milli gücü oluşturan unsurlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.