Milli Güç Unsurları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Milli gücü oluşturan başlıca unsurlar; askeri güç, ekonomik güç, siyasi güç ve sosyokültürel güçtür.

Bu alıştırmada, verilen bilgilerin ilgili olduğu düşünülen milli güç unsuru ile eşlenmesi istenmektedir.