Milli Egemenlik, Özgürlük ve Milli Kültür

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Atatürkçü düşünce sisteminde toplumun geleceğini milletin iradesi belirler. Devlet yönetimi milli egemenlik esasına dayanır. Bu esasa göre millet, serbest seçimler yoluyla temsilcilerini seçerek yönetime katılır. Milli birlik ve beraberlik düşüncesi Türk milliyetçiliğinin en temel hedeflerinden biridir. Toplumda milli birlik ve beraberlik düşüncesini egemen kılmak için öncelikle ulusal kültüre sahip çıkmak dil, tarih ve ülkü birliği içerisinde Türklük bilincini geliştirmek gerekir. Bunun için de milli kültürü ortaya çıkaran unsurlar iyi bilinmeli ve bu unsurlara sahip çıkılmalıdır.

Bu konu anlatımında, Milli egemenlik ve özgürlük kavramları üzerine durularak, milli kültürü ortaya çıkaran unsurlardan dil ve tarih konularında yapılan çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verilmektedir.