Milli Egemenliğe Giden Süreç

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal, kişi ve zümre egemenliğine dayanan baskıcı yönetimlerin karşısında yer almış ve milli hakimiyetin önemini ortaya koyan görüşlere sahip olmuştur. Görüşlerini her fırsatta dile getiren Mustafa Kemal'in kafasında ise daha o günlerde bile milli egemenliğe dayalı, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurma fikri bulunuyordu. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla ve 24 Nisan 1920 tarihinde kabul edilen bir önergeyle, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu açıkça ortaya kondu.

Mustafa Kemal'in yönetim biçimleri ile ilgili görüşleri ve bu kapsamda gerçekleştirdiği faaliyetlerin işlendiği bu konu anlatımında; 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması, 24 Nisan 1920'de kabul edilen önerge ve bu önergenin önemli maddeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.