Milli Cemiyetler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Osmanlı ordusu ve hükümeti, İtilaf Devletleri’nin işgallerine ve azınlıkların faaliyetlerine karşı Türk milletini koruma görevini yerine getirememiştir. Osmanlı ordusunun dağıtılmış olması ve hükümetin teslimiyetçi tutumu Türk milletini kendi kendini savunmak zorunda bırakmıştır. Yurdunu ve bağımsızlığını korumak isteyenler örgütlenmeye başlamışlardır. Azınlık cemiyetlerinin faaliyetlerine ve işgallere karşı milli cemiyetler kurulmuştur.

Mondros Ateşkesi sonrasında kurulan milli cemiyetler ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir.