Millet Kavramıyla İlgili Olarak Türk Aydınları Tarafından Ortaya Konulan Yaklaşımları Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

On dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarında millet kavramıyla ilgili olarak Türk aydınları tarafından ortaya konulan başlıca yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.