Mikroskobik Canlılar

Fen Bilimleri - Canlandırma

Suda, havada, toprakta ve diğer canlıların üzerinde yaşayan birçok küçük canlı bulunur. Ancak mikroskop ile görülebilen bu canlılara mikroskobik canlılar adı verilir. En çok bilinen mikroskobik canlılar bakterilerdir. Bakterilerin bazıları zararlı, bazıları da yararlıdır. Bakterilerin yanı sıra öglena, amip ve terliksi hayvan da mikroskobik canlılara örnek olarak verilebilir.

Bu konu anlatımında, mikroskobik canlıların özellikleri açıklanmakta; mikroskobik canlı çeşitlerine örnekler verilmektedir.