Mi’nin Yazımı - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümlelerin hangilerinde mi soru edatının yazımının yanlış olduğunun belirlenmesi istenmektedir.