Mezopotamya

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Anadolu, Mısır, İran, Hindistan ve Orta Asya’da kurulmuş uygarlıkların kesişme noktası olan Mezopotamya, tarih boyunca birçok farklı kültürün kaynaşma noktası olmuştur. Bu kültürel kaynaşma sonucunda uygarlıkların beşiği olarak anılan Mezopotamya, “iki nehir arasındaki ülke” olarak da bilinmektedir. Oldukça verimli bir tarım havzasına sahip olan Mezopotamya’da Sümer, Elam, Akad, Babil ve Asur gibi devletler kurulmuştur.

Mezopotamya ile ilgili konu anlatımında ”iki nehir arasındaki ülke” olarak adlandırılan Mezopotamya bölgesi ve bu bölgede kurulan uygarlıklar hakkında bilgileri görebilirsiniz.