Metnin Türü ile İlgili Özelliklerini Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada öykü metin türünün özelliklerini belirleyebilirsin.