Metni Oluşturan Unsurlar Arasındaki Bağlantıları Bulma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, verilen metinde cümleler arası geçişi ve bağlantıyı sağlayan kelimelerin belirlenmesi istenmektedir.