Metni Kronolojik Sıra ve Mantık Akışı İçinde Özetleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkinlikte metni özetleyen ve karışık biçimde verilmiş cümlelerin mantık akışı ve kronolojik sıra ile sıralanması istenmektedir.