Metni Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerden hangilerinin okuduğun metnin dil ve anlatım özelliklerine ait olduğunu belirleyeceksin.