Metni Dil Anlatım ve İçerik Yönünden Değerlendirme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkinlikte "İyimserlik Kötümserlik" adlı metnin anlatım özelliklerini ve içeriğini belirlemen istenmektedir.