Metni Anlama ve Çözümleme - Karanfil ve Çocuk

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, okunan metnin konusunun, anlatımın kimin ağzından yapıldığının, olayın nasıl başladığının, metindeki sebep-sonuç ve amaç-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi istenmektedir.