Metne İlişkin Soruları Yanıtlama - Robot Böcekler

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, ''Robot Böcekler'' adlı metinle ilgili ekranda verilen sorular için doğru yanıtları belirleyiniz.