Metne İlişkin Soruları Yanıtlama - İhtiyar Çilingir

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

”İhtiyar Çilingir” adlı metne ilişkin verilen soruların doğru yanıtlarını belirleyebilirsin.